In elke discussie, waarover het ook gaat, moet uw advocaat de rots in de branding zijn.

Echtscheiding en gezinsmoeilijkheden

U zoekt hulp bij het stopzetten van uw relatie (bv. echtscheiding of beëindiging van een wettelijke samenwoning)? Wij werken voor u een regeling uit, met of zonder een gerechtelijke procedure, waarin zowel uw belangen als ex-partners als deze van uw kinderen behartigd worden.

Vereffening - verdeling na echtscheiding of samenwoning

Na de formele beëindiging van de relatievorm moeten uw vermogensrechtelijke belangen als ex-partners geregeld worden. Op basis van uw persoonlijke situatie zorgen wij dat u zich aan het einde van de procedure in de optimale vermogensrechtelijke positie bevindt.

Vereffening - verdeling nalatenschap

Na een overlijden dient de nalatenschap van de overledene vereffend en verdeeld te worden. Wij gaan voor u na wie rechten heeft en op welke basis. Wij zorgen ervoor dat u aan het einde van de rit de best mogelijke uitkomst verkrijgt.

Aanneming en bouwrecht

De aannemer, architect en bouwheer waarmee u een overeenkomst sluit, moeten deze overeenkomst correct uitvoeren. Indien één van hen faalt, helpen wij u het geschil te beslechten via een plaatsbezoek dan wel een deskundig onderzoek.

Invorderingen

Bent u betrokken in een discussie omtrent een niet betaalde schuld dan begeleiden wij u doorheen het volledige proces (ingebrekestelling, opvolging van betaling, dagvaarding en zo nodig dwangprocedures).

Onrechtmatige daad

Leed u schade door iemands fout of nalatigheid, door een gebrekkige zaak, een dier,... of acht iemand anders u hiervoor verantwoordelijk? Wij staan u bij wanneer discussie ontstaat.

Verkeer

Raakt u betrokken bij een verkeersongeval dan begeleiden wij u bij het bekomen van schadevergoeding voor letsels en vaststelling van aansprakelijkheid, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk.

Strafrecht

U wordt er door het Parket van beticht een misdrijf te hebben gepleegd of u wil zich als slachtoffer burgerlijke partij stellen? Wij verzorgen uw verdediging betreffende de tenlasteleggingen en de toe te passen straf.

Bijzondere overeenkomsten

U wordt begeleid bij koop/verkoop van roerende of onroerende goederen, huur, lening,... Dit vóór het sluiten van de overeenkomst, tijdens de uitvoering ervan en bij de beëindiging.